ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์

สายตรงผู้บริหาร
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
โครงสร้างการบริหาร
งานการเงิน
งบประมาณ อบต.
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
การดำเนินงาน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
งานบริหารบุคคล
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ระบบฐานข้อมูล อบต.



  หน้าแรก     ภาพกิจกรรม 

ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม  
วันอังคาร ที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายธวัชชัย นิยมไร่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์ ได้รับเกียรติให้เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม "โครงการพัฒนาศักยภาพการแพทย์ฉุกเฉินระดับพื้นที่ " เพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจระบบการแพทย์ฉุกเฉิน การประเมินสภาพผู้ป่วยฉุกเฉินและ การช่วยฟื้นคืนชีพ ขั้นพื้นฐาน จำนวน ๑๒๙ คน ดำเนินการจัดโครงการโดยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสัมฤทธิ์พัฒนา ซึ่งได้รับงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลสัมถทธิ์ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสัมฤทธิ์พัฒนา
วันอาทิตย์ ที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๕.๐๐ น. นายธวัชชัย นิยมไร่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์ ร่วมงานวิ่งพิมายมาราธอน (KORAT PAO Series Run Y4) เดิน - วิ่ง ส่งเสริมสุขภาพ เส้นทางประวัติศาสตร์ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ตามโครงการออกกำลังกาย เดิน - วิ่ง เพื่อสุขภาพ "Fun Run" จังหวัดนครราชสีมา โดยประธานในพิธี นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ณ ลานเมรุพรหมทัต ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
วันเสาร์ ที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๗.๐๐ น. นายธวัชชัย นิยมไร่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์ ประธานชมรมผู้บริหารท้องถิ่นอำเภอพิมาย พร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์ ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ จุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๑ พรรษา สมเด็จพระนางสิริกิติ์ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี ๒๕๖๖ ณ หอประชุมอำเภอพิมาย
นศุกร์ ที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายธวัชชัย นิยมไร่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์ ได้รับเกียรติให้เป็นประธานเปิดการอบรม " โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมประชาชนกลุ่มเสี่ยงโรคมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูก " จำนวน ๑๔๒ คน โดยนายสันต์ ใจซื่อ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านซึม กล่าวรายงานการดำเนินโครงการ ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลสัมฤทธิ์ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านซึม
วันศุกร์ ที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายธวัชชัย นิยมไร่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์ และดำรงค์ตำแหน่งประธานคณะกรรมการสถานศึกษา ได้รับเกียรติให้เป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และวางพานพุ่มเงิน พุ่มทอง ถวายพระพรชัยมงคล และร่วมปลูกต้นแก้วเจ้าจอม เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ ณ โรงเรียนบ้านคล้า ตำบลสัมฤทธิ์ อำเภอพิมาย
วันศุกร์ ที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายธวัชชัย นิยมไร่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง ถวายเป็นพระราชกุศล ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางสิริกิติ์ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี ๒๕๖๖ พร้อมมอบทุนสนับสนุนกิจกรรมโรงเรียนบ้านท่าแดง โดยนายสมบูรณ์ นิยมไร่ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ประธานในพิธี ณ โรงเรียนบ้านท่าแดง ตำบลสัมฤทธิ์ อำเภอพิมาย
วันศุกร์ ที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายธวัชชัย นิยมไร่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์ ได้รับเกียรติให้เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง ถวายเป็นพระราชกุศล ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางสิริกิติ์ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี ๒๕๖๖ ณ โรงเรียนวัดวังน้ำ ตำบลสัมฤทธิ์ อำเภอพิมาย
วันพฤหัสบดี ที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๕.๐๐ น. นายธวัชชัย นิยมไร่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์ พร้อมด้วยนายธนา พิพิธกุล พัฒนาการอำเภอพิมาย,นางกรรณิการ์ รักษา ท้องถิ่นอำเภอพิมาย,นางสาวพนิตนันท์ แก่นอก กำนันตำบลสัมฤทธิ์,นางอุบล อินทรสูตร นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ,สำนักงานเกษตรอำเภอพิมาย และนายเพลินพิศ ถิ่นทองหลาง ผู้ใหญ่บ้านท่าแดง หมู่ที่ ๓ พร้อมชาวบ้านท่าแดง ร่วมถ่ายทำวิดีโอประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว ดำเนินการจัดทำโดยอำเภอพิมาย,สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพิมาย,องค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์ ณ บ้านท่าแดงง หมู่ที่ ๓ /แปลงผักอินทรีย์บ้านท่าแดง
นพฤหัสบดี ที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายธวัชชัย นิยมไร่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์ ประธานชมรมผู้บริหารท้องถิ่นอำเภอพิมาย ร่วมพิธีในงานวันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ครบ ๑๓๑ ปี และประชุมประจำเดือนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ ๕/๒๕๖๖ ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖ โดยนายจิรัฏฐไชย จี่พิมาย นายอำเภอพิมาย ประธานในพิธี ณ หอประชุมอำเภอพิมาย
วันพุธ ที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๖ นายธวัชชัย นิยมไร่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์ ได้รับเกียรติให้เป็นประธานเปิดการอบรม " โครงการให้ความรู้การใช้น้ำของกลุ่มผู้ใช้น้ำ " ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เรื่องกฏระเบียบ ข้อบังคับ ของกลุ่มผู้ใช้น้ำ กลุ่มเกษตรกร และส่งเสริมกลุ่มเกษตร การใช้อัตราค่ากระแสไฟฟ้าในการสูบน้ำให้กับเกษตรกร โดย นางสาวสุภาพรรณ ลิ้มพรวิกุล ผอ.กองส่งเสริมการเกษตร ดำเนินการจัดโครงการ ณ ห้องประชุมท้าวสุรนารี องค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์ เวลา ๐๙.๐๐ น.

 ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 [9] 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ต่อไป
สาส์นจากผู้บริหาร

นายธวัชชัย นิยมไร่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์
ร้องเรียนการทุจริต
Social Network
E-service
ปฏิทินกิจกรรม
ธันวาคม 2566
อา พฤ
26 27 28 29 30 12
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
วันที่ 1 ธันวาคม 2566
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 3 คน
หมายเลข IP 44.212.96.86
คุณเข้าชมลำดับที่ 2,137,973

แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
เว็บไซต์บริการ
กฎหมายน่ารู้
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
แบบสอบถาม
งานตรวจสอบภายใน
งานสภา
กองสวัสดิการสังคม
มาตราการความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น
สถานที่ท่องเที่ยว

สถานที่ท่องเที่ยว
สถานที่ท่องเที่ยว
สินค้า OTOP และภูมิปัญญาท้องถิ่น
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์
199 ม.3 ต.สัมฤทธิ์ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา
Tel : 044482901   Fax : 044482901 ต่อ15
Email : samrit.pm9999@gmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.