สายตรงผู้บริหาร
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
โครงสร้างการบริหาร
งบประมาณ อบต.
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
การดำเนินงาน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
งานบริหารบุคคล
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ระบบฐานข้อมูล อบต.


  หน้าแรก     ศพด.บ้านซึม 

ศพด.บ้านซึม
ศพด.บ้านซึม  

 

ข้อมูลทั่วไป

๑.๑ ชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก “ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์ บ้านซึม” ตั้งอยู่ - หมู่ ๑๐ บ้านสินสมบูรณ์ ตำบลสัมฤทธิ์ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ ๓๐๑๑๐ โทร. ๐๘๖-๒๔๙๒๘๑๒ อีเมล -

๑.๒ เปิดสอนตั้งแต่ระดับ(ช่วงอายุ) ๒ ถึง ๔ ปี ๑.๓ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ข้อมูลด้านการบริหาร

๒.๑ ชื่อ-สกุลผู้บริหาร นางอำพร อภิลักษณชัย วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขา สุขศึกษา ดำรงตำแหน่ง รักษาการผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์ บ้านซึม ตั้งแต่ ปีพ.ศ. 2559 จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา 1 ปี Slot gacor gampang menang

๒.๒ รองผู้บริหาร ที่ได้รับการแต่งตั้ง ๑ คน ๑) ชื่อ นายธวัชชัย ดาราวรรณรัตน์ วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขา สุขศึกษา ดำรงตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

ประวัติศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์ บ้านซึม โดยย่อ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านซึมได้รับการจัดตั้งขึ้น โดยความร่วมมือจากหลายๆฝ่ายซึ่งได้แก่ผู้นำชุมชน พัฒนากร เจ้าหน้าที่สาธารณสุข เกษตรตำบล ครู ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์และราษฎรในหมู่บ้านโดยมีการประชุมผู้ปกครองครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๑ ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านซึมที่ประชุม มีมติให้จัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนขึ้นโดยอาศัยอาคารเรียนของโรงเรียนบ้านซึมเป็นสถานที่ดำเนินการ และจ้างผู้ดูแลเด็กโดยอาศัยคนในหมู่บ้านซึ่งผู้ปกครองเป็นผู้จ่ายค่าเลี้ยงดูเด็กเป็นรายเดือน ได้แก่ นางวันเพ็ญ เหล็กกระหนก และนางเจริญ สำราญ เพื่อรับเด็กที่มีอายุระหว่าง 3-4 ปี มาเข้าเรียน มีการแต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจขึ้นมา 1 คณะ จำนวน 51 คน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านซึมเริ่มเปิดดำเนินการเมื่อ วันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2542 ณ โรงเรียนบ้านซึมได้รับงบประมาณสนับสนุนระยะเริ่มแรกจากราษฎรในหมู่บ้านทั้ง ๔ หมู่บ้าน ในเขตความรับผิดชอบ ร่วมกันบริจาคเงิน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพิมาย และองค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์ ก็เข้ามาช่วยแนะนำดูแลและให้การสนับสนุน

สาส์นจากผู้บริหาร

นายธวัชชัย นิยมไร่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์
ร้องเรียนการทุจริต
ปฏิทินกิจกรรม
ธันวาคม 2565
อา พฤ
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 89 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
วันที่ 8 ธันวาคม 2565
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 18.232.56.9
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,792,445

แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
เว็บไซต์บริการ
กฎหมายน่ารู้
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
แบบสอบถาม
งานตรวจสอบภายใน
งานสภา
มาตราการความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น
รวมลิงค์ต่างๆ
สถานที่ท่องเที่ยว

สถานที่ท่องเที่ยว
สถานที่ท่องเที่ยว
สินค้า OTOP
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์
199 ม.3 ต.สัมฤทธิ์ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา
Tel : 044482901   Fax : 044482901 ต่อ15
Email : samritwork@gmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved. 

şişli escort taksim escort mecidiyeköy escort ümraniye escort istanbul escort istanbul escort beşiktaş escort beylikdüzü escort şişli escort şişli escort istanbul escort ümraniye escort taksim escort şişli escort ümraniye escort kartal escort şirinevler escort maltepe escort mersin escort izmir escort istanbul escort pornohub kadıköy escort vip escort sex filmi sex hikaye sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop işitme cihazi izmir işitme cihazı istanbul işitme cihazı