สายตรงผู้บริหาร
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
โครงสร้างการบริหาร
งบประมาณ อบต.
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
การดำเนินงาน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
งานบริหารบุคคล
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ระบบฐานข้อมูล อบต.


  หน้าแรก     39 สรุปผลการจัดซ์้อจัดจ้างรายเดือน 
39 สรุปผลการจัดซ์้อจัดจ้างรายเดือน
39 สรุปผลการจัดซ์้อจัดจ้างรายเดือน  
     รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2565เปิดอ่าน
     ประกาศการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมีนาคม 2564เปิดอ่าน
     ประกาศการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกุมภาพันธ์ 2564เปิดอ่าน
     ประกาศการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมกราคม 2564เปิดอ่าน
     ประกาศการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนธันวาคม 2563เปิดอ่าน
     ประกาศการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤศจิกายน 2563เปิดอ่าน
     ประกาศการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนตุลาคม 2563เปิดอ่าน
     ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม(2) 2563เปิดอ่าน
     ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2563เปิดอ่าน
     ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษยา2563เปิดอ่าน
     สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2563เปิดอ่าน
     สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2563เปิดอ่าน
     สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2562เปิดอ่าน
     สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2562เปิดอ่าน
     สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2562เปิดอ่าน
     สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2562เปิดอ่าน
     สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2562เปิดอ่าน
     สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2562เปิดอ่าน
     สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2562เปิดอ่าน
     สรุปการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562เปิดอ่าน
     สรุปการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2561เปิดอ่าน
สาส์นจากผู้บริหาร

นายธวัชชัย นิยมไร่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์
ร้องเรียนการทุจริต
ปฏิทินกิจกรรม
สิงหาคม 2565
อา พฤ
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 1011 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 10 สิงหาคม 2565
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 18.207.157.152
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,745,430

แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
เว็บไซต์บริการ
กฎหมายน่ารู้
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
แบบสอบถาม
งานตรวจสอบภายใน
งานสภา
มาตราการความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น
รวมลิงค์ต่างๆ
สถานที่ท่องเที่ยว

สถานที่ท่องเที่ยว
สถานที่ท่องเที่ยว
สินค้า OTOP
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์
199 ม.3 ต.สัมฤทธิ์ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา
Tel : 044482901   Fax : 044482901 ต่อ15
Email : samritwork@gmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.