สายตรงผู้บริหาร
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
โครงสร้างการบริหาร
งบประมาณ อบต.
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
การดำเนินงาน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
งานบริหารบุคคล
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ระบบฐานข้อมูล อบต.


  หน้าแรก     ศพด.บ้านท่าแดง 

ศพด.บ้านท่าแดง
ศพด.บ้านท่าแดง  

1. ข้อมูลทั่วไป

             1.1ชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์ บ้านท่าแดง ตั้งอยู่ เลขที่ 4 หมู่3 บ้านท่าแดง ตำบลสัมฤทธิ์ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ 30110

             1.2 สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

            1.3 เปิดสอนเด็กระดับปฐมวัย อายุ 2-6 ขวบ

2. ประวัติและความเป็นมา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์บ้านท่าแดง ได้รับการจัดตั้งขึ้นตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์ เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2547 โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา 289 แห่งรัฐธรรมนูณแห่งราชอานาจักรไทยพุทธศักราช 2540 มาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช 2542 และมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจ่าอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พุทธศักราช 2542 เริ่มเปิดดำเนินการเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2547 และรับเด็กอายุ 3-5 ปี เข้าเรียน โดยได้ขอความอนุเคราะห์จากผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าแดงใช้อาคารเอนกประสงค์เป็นที่ตั้งศูนย์ส่วนการปรับปรุงได้งบจากองค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์และผู้ปกครองเด็กและชุมชน Slot88

3. ข้อมูลเกี่ยวกับนักเรียน(ปัจจุบัน)

              3.1 จำนวนนักเรียน ห้องเรียน และครู/ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (ทุกคนที่สอน)

ระดับชั้นที่เปิดสอน

แรกเกิด – 2 ขวบ          -

2 ขวบ – 3 ขวบ             ชาย   4      หญิง    3         รวม  7

3 ขวบ – 5 ขวบ              ชาย  1      หญิง    3         รวม   4

อนุบาล 2                         -

อนุบาล 3                         -

 รวม                              ชาย   6        หญิง  6           รวม 11

สาส์นจากผู้บริหาร

นายธวัชชัย นิยมไร่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์
ร้องเรียนการทุจริต
ปฏิทินกิจกรรม
ธันวาคม 2565
อา พฤ
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 89 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
วันที่ 8 ธันวาคม 2565
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 18.232.56.9
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,792,460

แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
เว็บไซต์บริการ
กฎหมายน่ารู้
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
แบบสอบถาม
งานตรวจสอบภายใน
งานสภา
มาตราการความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น
รวมลิงค์ต่างๆ
สถานที่ท่องเที่ยว

สถานที่ท่องเที่ยว
สถานที่ท่องเที่ยว
สินค้า OTOP
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์
199 ม.3 ต.สัมฤทธิ์ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา
Tel : 044482901   Fax : 044482901 ต่อ15
Email : samritwork@gmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved. 

şişli escort taksim escort mecidiyeköy escort ümraniye escort istanbul escort istanbul escort beşiktaş escort beylikdüzü escort şişli escort şişli escort istanbul escort ümraniye escort taksim escort şişli escort ümraniye escort kartal escort şirinevler escort maltepe escort mersin escort izmir escort istanbul escort pornohub kadıköy escort vip escort sex filmi sex hikaye sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop işitme cihazi izmir işitme cihazı istanbul işitme cihazı