สายตรงผู้บริหาร
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
โครงสร้างการบริหาร
งบประมาณ อบต.
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
การดำเนินงาน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
งานบริหารบุคคล
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ระบบฐานข้อมูล อบต.


  หน้าแรก     17 ทำเนียบฝ่ายสภา 

17 ทำเนียบฝ่ายสภา
17 ทำเนียบฝ่ายสภา  


นายดวง จี่พิมาย
ประธานสภา


นางกาญนา นมัสการ
รองประธานสภา


นายศรนรินทร์ จ่นกลาง
ส.อบต.หมูที่ 1


นายดวง จี่พิมาย
ส.อบต.หมูที่ 2


นายชโลม เคล้าพิณ
ส.อบต.หมูที่ 3


นางอรนุช เยื่ยงเสือ
ส.อบต.หมูที่ 4


นายบุญส่ง สังข์สูงเนิน
ส.อบต.หมูที่ 5


นายประเสริม ปูนกลาง
ส.อบต.หมูที่ 6


นางมนวรัญญ์ ไทศิริทรัพย์
ส.อบต.หมูที่ 7


นายเฉลิม มองพิมาย
ส.อบต.หมูที่ 8


นางวิไล เพลงดี
ส.อบต.หมูที่ 9


นางกาญจนา นมัสการ
ส.อบต.หมูที่ 10


นายละมุล กลุ่มกลาง
ส.อบต.หมูที่ 11


นายถวัล การะพันธุนิจ
ส.อบต.หมูที่ 12


นายประเสริฐ เนาว์พิมาย
ส.อบต.หมูที่ 13


นายกิตติภณ ชินตะขบ
ส.อบต.หมูที่ 14


นายดี เพียรเพ็ชร
ส.อบต.หมูที่ 15
สาส์นจากผู้บริหาร

นายธวัชชัย นิยมไร่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์
ร้องเรียนการทุจริต
ปฏิทินกิจกรรม
สิงหาคม 2565
อา พฤ
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 1011 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 10 สิงหาคม 2565
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 18.207.157.152
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,745,390

แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
เว็บไซต์บริการ
กฎหมายน่ารู้
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
แบบสอบถาม
งานตรวจสอบภายใน
งานสภา
มาตราการความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น
รวมลิงค์ต่างๆ
สถานที่ท่องเที่ยว

สถานที่ท่องเที่ยว
สถานที่ท่องเที่ยว
สินค้า OTOP
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์
199 ม.3 ต.สัมฤทธิ์ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา
Tel : 044482901   Fax : 044482901 ต่อ15
Email : samritwork@gmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.