สายตรงผู้บริหาร
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
โครงสร้างการบริหาร
งบประมาณ อบต.
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
การดำเนินงาน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
งานบริหารบุคคล
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ระบบฐานข้อมูล อบต.


  หน้าแรก     30 คู่มือหรือมาตรฐานการปฎิบัติงาน 
30 คู่มือหรือมาตรฐานการปฎิบัติงาน
30 คู่มือหรือมาตรฐานการปฎิบัติงาน  
     ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเปิดอ่าน
     คู่มือปฏิบัติราชการสารบรรณเปิดอ่าน
     คู่มือตัวอย่างคำสั่งด้านบุคลากรเปิดอ่าน
     คู่มืองานธุรการเปิดอ่าน
     คู่มือขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างการประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์เปิดอ่าน
     คู่มือการพัฒนาส่งเสริมการปฏฏิบัติตามมาตราฐานทางจริยธรรมเปิดอ่าน
     คู่มือปฏิบัติงานเรื่องร้องทุกข์เปิดอ่าน
     คู่มือการปฏิบัติงานพัสดุเปิดอ่าน
     คู่มือการปฏิบัติงานเบี้ยยังชีพเปิดอ่าน
     คู่มือปฏิบัตงานด้านการเงิน-บัญชีเปิดอ่าน
     คู่มือการใช้งานระบบเบิกจ่ายตรงเปิดอ่าน
     คู่มือจัดทำบัตรประจำตัวข้าราชการเปิดอ่าน
     คู่มือจัดทำงบประมาณเปิดอ่าน
     คู่มือจัดตั้งสถาเด็กเปิดอ่าน
     คู่มือกระบวนการดำเนินการทางวินัยเปิดอ่าน
สาส์นจากผู้บริหาร

นายธวัชชัย นิยมไร่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์
ร้องเรียนการทุจริต
ปฏิทินกิจกรรม
สิงหาคม 2565
อา พฤ
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 1011 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 10 สิงหาคม 2565
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 18.207.157.152
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,745,375

แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
เว็บไซต์บริการ
กฎหมายน่ารู้
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
แบบสอบถาม
งานตรวจสอบภายใน
งานสภา
มาตราการความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น
รวมลิงค์ต่างๆ
สถานที่ท่องเที่ยว

สถานที่ท่องเที่ยว
สถานที่ท่องเที่ยว
สินค้า OTOP
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์
199 ม.3 ต.สัมฤทธิ์ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา
Tel : 044482901   Fax : 044482901 ต่อ15
Email : samritwork@gmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.