สายตรงผู้บริหาร
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
โครงสร้างการบริหาร
งบประมาณ อบต.
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
การดำเนินงาน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
งานบริหารบุคคล
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ระบบฐานข้อมูล อบต.


  หน้าแรก     1 สภาพทั่วไป 

1 สภาพทั่วไป
1 สภาพทั่วไป  

สภาพทั่วไป

 

            ที่ตั้ง
                        องค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์เป็นหน่วยการปกครองท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง และได้รับการยกฐานะจากสภาตำบลขึ้นเป็น “องค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์” เมื่อวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2539 ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537     โดยที่ตั้งของสำนักงานอยู่ห่างจากอำเภอพิมาย ระยะทาง 4 กิโลเมตร ทางทิศตะวันตก โดยมีอาณาเขตตำบล ดังนี้
                        ทิศเหนือ ติดตำบลกระเบื้องใหญ่ อำเภอพิมาย ตำบลธารปราสาท อำเภอโนนสูง
                        ทิศใต้ ติดตำบลธารละหลอด  ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย
                        ทิศตะวันออก ติดตำบลกระเบื้องใหญ่ ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย
                        ทิศตะวันตก ติดตำบลธารละหลอด อำเภอพิมาย ตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง
 
            เนื้อที่
                        เนื้อที่ทั้งหมด 32,225 ไร่ เป็นพื้นที่ใช้เป็นพื้นที่ทำการเกษตรและอยู่อาศัย 25,119 ไร่ ที่เหลือเป็นพื้นที่แหล่งน้ำ
 
         ภูมิประเทศ
                        สภาพภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่มตอนกลาง มีแม่น้ำสำคัญไหลผ่านทางทิศตะวันตกมีแม่น้ำมูล และลำละหลอด ไหลผ่านเป็นตำบลที่มีประชาชนอาศัยอยู่ในชุมชนหนาแน่นบางส่วน ลักษณะเนื้อดินส่วนใหญ่เป็นดินทรายเค็ม
 
            จำนวนหมู่บ้าน    
                        จำนวนหมู่บ้าน 15 หมู่บ้าน จำนวนประชากร 9,174 คน ชาย 4,460 คน หญิง 4,714 คน ดังมีรายละเอียดดังนี้
 
ตารางแสดงจำนวนประชากรในเขตตำบลสัมฤทธิ์

สาส์นจากผู้บริหาร

นายธวัชชัย นิยมไร่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์
ร้องเรียนการทุจริต
ปฏิทินกิจกรรม
สิงหาคม 2565
อา พฤ
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 1011 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 10 สิงหาคม 2565
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 18.207.157.152
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,745,426

แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
เว็บไซต์บริการ
กฎหมายน่ารู้
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
แบบสอบถาม
งานตรวจสอบภายใน
งานสภา
มาตราการความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น
รวมลิงค์ต่างๆ
สถานที่ท่องเที่ยว

สถานที่ท่องเที่ยว
สถานที่ท่องเที่ยว
สินค้า OTOP
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์
199 ม.3 ต.สัมฤทธิ์ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา
Tel : 044482901   Fax : 044482901 ต่อ15
Email : samritwork@gmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.