ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน  หน้าแรก     สภาพทั่วไป 

สภาพทั่วไป
สภาพทั่วไป  

สภาพทั่วไป

 

            ที่ตั้ง
                        องค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์เป็นหน่วยการปกครองท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง และได้รับการยกฐานะจากสภาตำบลขึ้นเป็น “องค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์” เมื่อวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2539 ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537     โดยที่ตั้งของสำนักงานอยู่ห่างจากอำเภอพิมาย ระยะทาง 4 กิโลเมตร ทางทิศตะวันตก โดยมีอาณาเขตตำบล ดังนี้
                        ทิศเหนือ ติดตำบลกระเบื้องใหญ่ อำเภอพิมาย ตำบลธารปราสาท อำเภอโนนสูง
                        ทิศใต้ ติดตำบลธารละหลอด  ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย
                        ทิศตะวันออก ติดตำบลกระเบื้องใหญ่ ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย
                        ทิศตะวันตก ติดตำบลธารละหลอด อำเภอพิมาย ตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง
 
            เนื้อที่
                        เนื้อที่ทั้งหมด 32,225 ไร่ เป็นพื้นที่ใช้เป็นพื้นที่ทำการเกษตรและอยู่อาศัย 25,119 ไร่ ที่เหลือเป็นพื้นที่แหล่งน้ำ
 
         ภูมิประเทศ
                        สภาพภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่มตอนกลาง มีแม่น้ำสำคัญไหลผ่านทางทิศตะวันตกมีแม่น้ำมูล และลำละหลอด ไหลผ่านเป็นตำบลที่มีประชาชนอาศัยอยู่ในชุมชนหนาแน่นบางส่วน ลักษณะเนื้อดินส่วนใหญ่เป็นดินทรายเค็ม
 
            จำนวนหมู่บ้าน    
                        จำนวนหมู่บ้าน 15 หมู่บ้าน จำนวนประชากร 9,150 คน ชาย 4,491 คน 
หญิง 4,659 คน ดังมีรายละเอียดดังนี้
 
ตารางแสดงจำนวนประชากรในเขตตำบลสัมฤทธิ์
 
หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน
ประชากร
จำนวน
ครัวเรือน
ชาย
หญิง
รวม
1
บ้านสัมฤทธิ์        
353
395
748
225
2
บ้านสัมฤทธิ์        
436
471
907
222
3
บ้านท่าแดง        
462
458
920
235
4
บ้านป่ารัง           
53
58
111
28
5
บ้านซึม             
537
523
1,060
313
6
บ้านพุทรา          
235
246
481
119
7
บ้านหัวทำนบ      
220
222
442
114
8
บ้านคล้า
401
421
822
202
9
บ้านตาล
181
179
360
87
10
บ้านสินสมบูรณ์
223
218
441
110
11
บ้านคลองนมวัว
193
209
402
98
12
บ้านสัมฤทธิ์พัฒนา
138
151
289
69
13
บ้านสำเร็จ          
461
491
952
224
14
บ้านซึมพัฒนา     
328
375
703
172
15
บ้านตลาดเจียบ
270
242
512
116
รวม
4,491
4,659
9,150
2,334
* ข้อมูลจากสำนักงานทะเบียนอำเภอพิมาย ณ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2551
 
 
            ท้องถิ่นอื่นในตำบล
                        - จำนวนเทศบาล             -           แห่ง
                        - จำนวนสุขาภิบาล           -           แห่ง
             ประชากร
                        ประชากรทั้งสิ้น จำนวนประชากร 9,150   คน ชาย 4,491 คน หญิง 4,659 คน จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 2,334 หลัง มีความหนาแน่นเฉลี่ย 219 คน/ตารางกิโลเมตร

กันยายน 2561
อา พฤ
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
วันที่ 19 กันยายน 2561

ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 54.156.51.193
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,614,393

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด

 
องค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
199 ม.3 ต.สัมฤทธิ์ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา
Tel : 044481318  Fax : 044481318
Email : attakorn444@hotmail.com
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.