ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์  หน้าแรก     การบริการขั้นพื้นฐาน 

การบริการขั้นพื้นฐาน
การบริการขั้นพื้นฐาน  

การบริการขั้นพื้นฐาน

            การคมนาคม (แสดงจำนวนและสภาพทางคมนาคมทางบก)
                        - ถนนลาดยาง                            3          สาย
                        - ถนนลาดยางแอสฟัสต์                2          สาย
                        - ถนนคอนกรีต                           31         สาย
                        - ถนนหินคลุก                             15         สาย
                        - ถนนลูกรัง                                11         สาย
                        - ถนนดินบดทับ               16         สาย
                        สภาพของปัญหาถนนดิน ถนนลูกรัง ถนนหินคลุก ชำรุดเสียหายช่วงฤดูฝนเป็นหลุมเป็นบ่อทำให้การเดินทางสัญจรของราษฎรไม่สะดวก
 
            การโทรคมนาคม
                        - ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลขสาขาย่อย                      1          แห่ง
                        - สถานีโทรคมนาคมอื่น                                         -           แห่ง
 
            การไฟฟ้า (แสดงถึงจำนวนหมู่บ้านที่ไฟฟ้าเข้าถึงและจำนวนประชากรที่ใช้ไฟฟ้า)
                        ตำบลสัมฤทธิ์มีจำนวนประชากร 9,150   คน ชาย 4,491 คน หญิง 4,659 คน จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 2,334 หลัง จำนวนประชากรที่ใช้ไฟฟ้า 2,334 ครัวเรือน รวมทั้งที่ใช้ระบบโซลาร์เซล และมีบางส่วนมีบ้านพักอาศัยแต่ไม่มีเลขที่บ้าน
 
            แหล่งน้ำธรรมชาติ
                        - ลำน้ำ ลำห้วย                            4        สาย
                        - บึง หนอง และอื่น ๆ                 10         แห่ง
 
 
            แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
                        - ฝาย                                       3          แห่ง
                        - บ่อน้ำตื้น                                 5          แห่ง
                        - บ่อโยก                                   1          แห่ง
                        - คลองส่งน้ำคอนกรีต                   3          แห่ง
 
            การชลประทาน
                        1. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์
                        2. สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านสำเร็จ(อบต.)
                        3.  สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านท่าแดง(อบต.)
                        4. สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหัวทำนบ(อบต.)
พฤศจิกายน 2561
อา พฤ
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561
ออนไลน์ทั้งหมด 10 คน
หมายเลข IP 54.147.142.16
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,631,770

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด


 
องค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์
199 ม.3 ต.สัมฤทธิ์ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา
Tel : 044481318  Fax : 044481318
Email : attakorn444@hotmail.com
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.