สายตรงผู้บริหาร
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
โครงสร้างการบริหาร
งบประมาณ อบต.
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
การดำเนินงาน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
งานบริหารบุคคล
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ระบบฐานข้อมูล อบต.


  หน้าแรก     11 ข้อมูลผู้บริหาร 

11 ข้อมูลผู้บริหาร
11 ข้อมูลผู้บริหาร  
ข้อมูลผู้บริหาร


นายธวัชชัย นิยมไร่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์
โทรศัพท์ : 062-9878515


นายละมุล เรียบร้อย
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำลสัมฤทธิ์
โทรศัพท์ : 086-2747202


นางนิตยา คลองโนนสูง
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำลสัมฤทธิ์
โทรศัพท์ : 085-2050151


นายอุระ วิทยารณยุทธ
เลานายกองค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์
โทรศัพท์ : 081-0630615


นายชุมพวง จันทะดวง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์
โทรศัพท์ : 093-5394848


นางจิระภา จีนครุฑ
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์
โทรศัพท์ : 097-3434741


นายประจวบ พิรักษา
หัวหน้าสำนักปลัด
โทรศัพท์ : 095-9091370


นางกาญจนา อุทาน
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทรศัพท์ : 081-8789771


นายกฤษณะ วัฒนชุมพล
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทรศัพท์ : 093-0599715


นางสาวสุภาพรรร ลิ้มพรวิกุล
ผู้อำนวยการกองการเกษตร
โทรศัพท์ : 087-8783042


นางสาวอริสรา ทบประดิษฐ
ผู้อำนวยการกองการศึกษาและวัฒนธรรม
โทรศัพท์ : 094-4932892


นางภคพร พงศ์ชาญวิทย์
นักพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม)
โทรศัพท์ : 081-9970873


นางอำพร อภิลักษณชัย
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทรศัพท์ : 095-9913968
สาส์นจากผู้บริหาร

นายธวัชชัย นิยมไร่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์
ร้องเรียนการทุจริต
ปฏิทินกิจกรรม
สิงหาคม 2565
อา พฤ
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 1011 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 10 สิงหาคม 2565
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 3 คน
หมายเลข IP 18.207.157.152
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,745,379

แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
เว็บไซต์บริการ
กฎหมายน่ารู้
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
แบบสอบถาม
งานตรวจสอบภายใน
งานสภา
มาตราการความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น
รวมลิงค์ต่างๆ
สถานที่ท่องเที่ยว

สถานที่ท่องเที่ยว
สถานที่ท่องเที่ยว
สินค้า OTOP
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์
199 ม.3 ต.สัมฤทธิ์ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา
Tel : 044482901   Fax : 044482901 ต่อ15
Email : samritwork@gmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.