สายตรงผู้บริหาร
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
โครงสร้างการบริหาร
งบประมาณ อบต.
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
การดำเนินงาน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
งานบริหารบุคคล
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ระบบฐานข้อมูล อบต.  หน้าแรก     ภาพกิจกรรม 

ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม  
องค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์ โดยว่าที่ร้อยตรีศิริโชค นิยมไร่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์ ได้จัดทำครัวจิตอาสา โดยมีข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์ และประชาชนที่มีจิตอาสา ร่วมปรุงอาหารและได้แจกจ่ายให้กับประชาชน บ้านคล้า หมู่ที่ 8 ต.สัมฤทธิ์ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา และประชาชนที่ได้รับเชื้อโควิด 19 และได้กับตัวอยู่ภายในบ้านเรือน ระหว่างวันที่ 11 กันยายน 2564 - 25 กันยายน 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์ได้จัดกิจกรรม "ยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรมและจริยธรรม ตำบลสัมฤทธิ์" ประจำปีงบประมาณ 2564
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์ เรื่อง การรณรงค์มาตรการประหยัดพลังงานองค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์  
วันที่ 16 สิงหาคม 2564 เวลา 08.00 น. นายละมุล เรียบร้อย รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์ นำคณะข้าราชการ พนักงานลูกจ้าง ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์ จัดกิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนาทัศนคติ จิตสำนึกและพฤติกรรมของข้าราชการให้ไปในทางที่มีวินัย ร่วมเคารพธงชาติไทย ในทุกวันจันทร์ของสัปดาห์ โดยร่วมร้องเพลงชาติขึ้นสู่ยอดเสา สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญาณตน น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระมหากษัตริย์ไทย และบรรพบุรุษไทย ที่ทรงดำรงรักษาไว้ซึ่งเอกราชอธิปไตย โดยให้ชาวไทยได้อยู่ร่วมกันอย่างร่มเย็นตราบจนปัจจุบัน ณ ลานหน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์
วันที่ 3- 5 มีนาคม 2565 องค์การบริหารส่วรตำบลสัมฤทธิ์ โดยนายธวัยชัย นิยมไร่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์ ร่วมกับ จังหวัดนครราชสีมา อำเภอพิมาย คณะกรรมการอนุสรณ์สถานวีรกรรมทุ่งสัมฤทธิ์ จัดงานสดุดีวีรกรรมทุ่งสัมฤทธฺ์ ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 3-5 มีนาคม 2565
องค์การบริหารส่วรตำบลสัมฤทธิ์ โดยว่าที่ร้อยตรีศิริโชค นิยมไร่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์ ร่วมกับ จังหวัดนครราชสีมา อำเภอพิมาย คณะกรรมการอนุสรณ์สถานวีรกรรมทุ่งสัมฤทธิ์ จัดงานสดุดีวีรกรรมทุ่งสัมฤทธฺ์ ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 3และ4 มีนาคม 2564
ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์ ร่วมแต่งชุดผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมือง เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ผ้าไทยหรือผ้าพื้นบ้าน ทุกวันอังคาร/วันพฤหัสบดี/วันศุกร์ ของสัปดาห์ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์
องค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์ โดยนายธวัชชัย นิยมไร่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์ ร่วมกับกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมฯ พร้อมคณะผู้บริหาร,ข้าราชการ,พนักงานงาน, ลูกจ้าง สมาชิกสภาฯ,ส่วนราชการอำเภอพิมาย,ชมรมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้านตำบลสัมฤทธิ์,ชมรมอสม.ตำบลสัมฤทธิ์ และประชาชาวตำบลสัมฤทธิ์ ร่วมกิจกรรมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ "โคราชเมืองกีฬา " ณ หน้าที่ว่าการอำเภอพิมาย วันพุธ ที่ 20 เมษายน 2565 เวลา 16.00 น.  
วันที่ 14 มกราคม 2565 นายชุมพวง จันทะดวง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์ พร้อมข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์ ร่วมกันเดินรณรงค์การต่อต้านคอรัปชั่น และปราบปรามการทุจริต  
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30 นายละมุล เรียบร้อย รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์ นำคณะข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ในสังกัด จัดกิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนาทัศนคติ จิตสำนึกและพฤติกรรมของข้าราชการให้ไปในทางที่มีวินัย ร่วมเคารพธงชาติไทย ในทุกวันจันทร์ของสัปดาห์ โดยร่วมร้องเพลงชาติเชิญธงชาติขึ้นสู่ยอดเสา สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญาณตน น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระมกกษัริย์ไทย และบรรพบุรุษไทย ที่ทรงดำรงรักษษไว่ซึ้งเอกราอธิปไตย โดยให้ชาวไทยได้อยู่ร่วมกันอย่างร่มเย็นตรบปัจจุบัน ณลานหน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์                                                 

 ก่อนหน้า 1 2 [3] 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ต่อไป
สาส์นจากผู้บริหาร

นายธวัชชัย นิยมไร่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์
ร้องเรียนการทุจริต
ปฏิทินกิจกรรม
ตุลาคม 2565
อา พฤ
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 67 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
วันที่ 6 ตุลาคม 2565
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 3 คน
หมายเลข IP 44.201.95.84
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,754,275

แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
เว็บไซต์บริการ
กฎหมายน่ารู้
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
แบบสอบถาม
งานตรวจสอบภายใน
งานสภา
มาตราการความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น
รวมลิงค์ต่างๆ
สถานที่ท่องเที่ยว

สถานที่ท่องเที่ยว
สถานที่ท่องเที่ยว
สินค้า OTOP
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์
199 ม.3 ต.สัมฤทธิ์ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา
Tel : 044482901   Fax : 044482901 ต่อ15
Email : samritwork@gmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved. 

ankara escort çankaya escort çankaya escort escort ankara çankaya escort escort bayan çankaya istanbul rus escort eryaman escort kızılay escort ankara escort kızılay escort istanbul escort ankara escort ankara grup escort ankara olgun escort çankaya escort çayyolu escort cebeci escort dikmen escort eryaman escort etlik escort gaziosmanpaşa escort keçiören escort kızılay escort sincan escort turan güneş escort ankara escort ankara rus escort ankara escort çankaya escort çayyolu escort dikmen escort eryaman escort gaziosmanpaşa escort incek escort ankara olgun escort kızılay escort keçiören escort cebeci escort ankara rus escort escort çankaya ankara escort bayan istanbul rus Escort ataşehir Escort beylikdüzü Escort Ankara Escort Ankara genç Escort Ankara masöz Ankara rus Escort Ankara ucuz Escort Ankara vip Escort çankaya Escort keçiören Escort kızılay Escort sınırsız Escort sıhhiye Escort eryaman Escort dikmen Escort malatya Escort kuşadası Escort gaziantep Escort izmir Escort antalya Escort Gaziantep Escort Shell Download