ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์

สายตรงผู้บริหาร
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
โครงสร้างการบริหาร
งานการเงิน
งบประมาณ อบต.
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
การดำเนินงาน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
งานบริหารบุคคล
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ระบบฐานข้อมูล อบต.  หน้าแรก     ภาพกิจกรรม 

ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม  
วันที่ 3- 5 มีนาคม 2563 องค์การบริหารส่วรตำบลสัมฤทธิ์ โดยว่าที่ร้อยตรีศิริโชค นิยมไร่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์ ร่วมกับ จังหวัดนครราชสีมา อำเภอพิมาย คณะกรรมการอนุสรณ์สถานวีรกรรมทุ่งสัมฤทธิ์ จัดงานสดุดีวีรกรรมทุ่งสัมฤทธฺ์ ประจำปี 2563 2 มีนาคม 2563 - พิํธี "สวดนพเคราะห์ เสริมบารมี บุญหนุนชีวิตให้ยืนยาว" 3 มีนาคม 2563 - พิธีทำบุญตักบาตร ข้าวสุก ข้าวสารอาหารแห้ง โดย ว่าที่ร้อยตรีศิริโชค นิยมไร่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานในพิธี - พิธีเชิญสไบ เทียบบายศรี สักการะท้าวสุรนารีและนางสาวบุญเหลือ - พิธีเปิดงาน "สดุดีวีรกรรมทุ่งสัมฤทธิ์ ประจำปี 2563" โดย ดร.อธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมาตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม - การแข่งขันผัดหมี่ ส้มตำ ประกวดกองเชียร์ - ชมเพลงโคราชคณะทองม้วน ท่ากระสังข์ 4 มีนาคม 2563 - พิธีบวงสรวงสักการะดวงวิญญาณท้าวสุรนารี นางสาวบุญเหลือ และวีรชนทุ่งสัมฤทธิ์ โดยนายเลิศพันธ์ สินบรรเลงเสนาะ นายอำเภอพิมาย ประธานในพิธี -พิธีเปิดงาน"สดุดีวีรกรรมทุางสัมฤทธิ์ โดพณ.ท่านกร ทัพพะรังษี อดีตรองนายยกรัฐมนตรี ประธานในพิธี - พิธีรำบวงสรวงสดุดีวีรกรรมทุ่งสัมฤทธิ์ - ชมรำวงย้อนยุค วงดนตรีบุษบา วาไรตี้ -เพลงโคราชคณะน้องกานต์ บ้านแท่น 5 มีนาคม 2563 - ชมการแสดงชมรมรักสุขภาพ -ชมการแสดงของวงดนตรี วงมหาหิงค์ -ชมเพลงโคราชคณะสำลีไพร
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์ โดยว่าที่ร้อยตรีศิริโชค นิยมไร่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์และดำรงตำแหน่งประธานศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พร้อมข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ฝ่ายงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อาสาสมัคร อปพร. ร่วมต้อนรับ นายสมบัติ ไตรศักดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์ ปภ.เขต 5 นครราชสีมาประธานคณะกรรมการ และคณะกรรมการคัดเลือกศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ดีเด่น ประจำปี 2563 เพื่อรับฟังการบรรยายการดำเนินกิจกรรมด้านต่างๆของศูนย์ อปพร.ตำบลสัมฤทธิ์ และร่ามชมการซ้อมแผนภัยแผ่นดินไหวอาคารถล่ม ณ.องค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์ เวลา 09.00 น.
วันที่ 17 มกราคม 2563 นางสาวลักขณา สีหะมาตร ปลัดอำเภอพิมาย(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ) ปฎิบัติราชการแทนนายอำเภอพิมาย ประธานเปิดกิจกรรม " จิตอาสาเราทำความดี เพื่อชาติ ศาสตน์ กษัตริย์ " โดย ว่าที่ร้อยตรีศิริโชค นิยมไร่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์ พร้อม ข้าราชการ พนักงาน หัวหน้าส่วนราชการ จิตอาสาตำบลสัมฤททธิ์ จำนวน 400 คน เข้าร่วมกิจกรรม และฝ่ายงานป้องกัยภัยฯ ได้นำรถน้ำอเนกประสงค์ พร้อมรถกระเช้า เข้าร่วมกิจกรรมในการฉีดล้างทำความสะอาดและรดน้ำต้นไม้ ตัดแต่งกิ่งไม้และเปลี่ยนธง ตลอดเส้นทาง ถนนมิตภาพถึงอนุสรณ์สถาน ณ อนุสรณ์สถานวีรกรรมทุ่งสัมฤทธิ์-ถนนมิตรภาพ เวลา 09.30 น.
วันที่ 2 มกราคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์ โดยว่าที่ร้อยตรีศิริโชค นิยมไร่ นายกองค์บริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์ และดำรงค์ตำแหน่งผู้อำนวยศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ให้เกียรติเป็นประธานฝ่านฆารวาส ในการทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อเป็นกองทุนสวัสดีการกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และการทำบุญศูนย์ อปพร.ประจำปี 2563 ได้รับเมตตาจาก พระครูวรดิตถ์ธรรมนัน ธัมมานันโท เจ้าอาวาสวัดบ้านท่าแดง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ณ ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)องค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์ เวลา 09.00 น.
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 ว่าที่ร้อยตรีศิริโชค นิยมไร่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์ เป็นประธานในพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 เพื่อมอบให้กับประชาชนทุกครัวเรือน โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์ เพื่อให้ประชาชนได้น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ และเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ตลอดจนเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีที่พสกนิกรมีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย ณ ห้องประชุมท้าวสุรนารี องค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์   เวลา 09.00 น.
วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 ว่าที่ร้อยตรีศิริโชค นิยมไร่ นายกองค์การบริหารส่วรตำบลสัมฤทธิ์ ข้ารราชการ พนักงาน ลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์ ดำเนินโครงการจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ" โดย นายเลิศพันธื สินบรรเลงเสนาะ นายอำเภอพิมาย ประธานในพิธีเปิด ถวายความเคารพพระฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณอนุสรณ์สถานวีรกรรมทุ่งสัมฤทธิ์ ปลูกต้นรวงผึ้งและต้นทองอุไร กำจัดผักตบชวา ทีสีปรับปรุงอนุสรณ์สถานฯ ณ อนุสรณ์สถานวีรกรรมทุ่งสัมฤทธิ์ เวลา 08.30 น.
วันที่ 28 มีนาคม 2562 ถึง 2 เมษายน 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์ โดยว่าที่ร้อยตรีศิริโชค นิยมไร่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์ ให้เกียติเป็นประธานเปิด-ปิดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ครั้งที่ 19   ณ.สนามโรงเรียนบ้านท่าแดง ร่วมกับข้าราชการ พนักงาน ส่วนกองการศึกษา และวัฒนธรรม  ผู้นำชุมชน ทั้ง 15 หมู่บ้าน ได้ร่วมส่งนักกีฬาเข้าทำการแข่งขัน
องค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์ โดยว่าที่ร้อยตรีศิริโชค นิยมไร่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์ กองสวัสดิกรสังคมองค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์ จัดทำโครงการฝึกอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2562
วันที่ 2-5 มีนาคม 2562  จังหวัดนครราชสีมา กรมทหารราบที่ 23 อำเภอพิมาย องค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์  คณะกรรมการอนุสรณ์สถานวีรกรรมทุ่งสัมฤทธิ์ จัดงาน " สดุดีวีรกรรมทุ่งสัมฤทธิ์ ประจำปี 2562 "  ณ.อนุสรณสถานวีรกรรมทุ่งสัมฤทธิ์
องค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์ โดยว่าที่ร้อยตรีศิริโชค นิยมไร่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์ ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง อบรมโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ 2562

 ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 [17] 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ต่อไป
สาส์นจากผู้บริหาร

นายธวัชชัย นิยมไร่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์
ร้องเรียนการทุจริต
Social Network
E-service
ปฏิทินกิจกรรม
ธันวาคม 2566
อา พฤ
26 27 28 29 30 12
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
วันที่ 1 ธันวาคม 2566
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 4 คน
หมายเลข IP 44.212.96.86
คุณเข้าชมลำดับที่ 2,138,196

แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
เว็บไซต์บริการ
กฎหมายน่ารู้
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
แบบสอบถาม
งานตรวจสอบภายใน
งานสภา
กองสวัสดิการสังคม
มาตราการความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น
สถานที่ท่องเที่ยว

สถานที่ท่องเที่ยว
สถานที่ท่องเที่ยว
สินค้า OTOP และภูมิปัญญาท้องถิ่น
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์
199 ม.3 ต.สัมฤทธิ์ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา
Tel : 044482901   Fax : 044482901 ต่อ15
Email : samrit.pm9999@gmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.