ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์

สายตรงผู้บริหาร
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
โครงสร้างการบริหาร
งานการเงิน
งบประมาณ อบต.
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
การดำเนินงาน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
งานบริหารบุคคล
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ระบบฐานข้อมูล อบต.  หน้าแรก     ภาพกิจกรรม 

ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม  
วันจันทร์ ที่ 4 กรกฏาคม 2565 นายธวัชชัย นิยมไร่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์ มอบหมาย นางนิตยา คลองโนนสูง กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดการแข่งขันฟุตซอลตำบลสัมฤทธิ์ ประจำปี 2565 โดย นายสมบูรณ์ นิยมไร่ สามาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการเเข่งขันฟุตซอลตำบลสัมฤทธิ์ ประจำ 2565 ณ สนามกีฬาหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์ เวลา 17.00 น.
นายธวัชชัย นิยมไร่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล พร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์ ร่วมกันเดินรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก วันที่ 26 มิถุนายน เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่ออนาคตที่สดใสของเด็กและเยาวชน
วันพฤหัสบดี ที่ 23 มิถุนายน 2565 นายธวัชชัย นิยมไร่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์ มอบหมาย นายกฤษณะ วัฒนะชุมพล ผอ.กองช่าง นางภัคพร พงศ์ชาญวิทย์ นักพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่บ้านผู้พิการที่ได้รับงบประมาณการจาก "โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้อยู่ในระยะจำเป็นการฟื้นฟูสมรรถภาพฯ ประจำปี 2565" บ้านนางสาวไสว คอกพิมาย บ้านตลาดเจี๊ยบ หมู่ที่ 15 ซึ่งดำเนินการปรับปรุงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ณ บ้าน ตลาดเจียบ หมู่ที่ 15 เวลา 15.00 น.
วันพฤหัสบดี ที่ 23 มิถุนายน 2565 นายธวัชชัย นิยมไร่ นายกองค์บริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิด กิจกรรมการจัดตั้งเครือข่ายการมีส่วนร่วมเพื่อความมั่นคง ร่วมกับชุดปฎิบัติการกิจการพลเรือน(ขุนอาสา 246) กองพันทหารช่างที่ 202 กรมทหารช่างที่ 2 โดย ร้อยเอกสุทิน หลุ่งเป้า ห้วหน้าชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน (ขุนอาสา 246) ณ ห้องประชุมท้าวสุรนารี องค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์ ตำบลสัมฤทธิ์ อำเภอพิมาย เวลา 09.00 น.
วันพุธ ที่ 22 มิถุนายน 2565 นายธวัชชัย นิยมไร่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์ ลงพื้นที่ให้กำลังใจผู้นำชุมชน และประชาชน ร่วมทำความสะอาดคลองส่งน้ำ สถานีโรงสูบน้ำไฟฟ้าบ้านตาล-ป่ารัง เพื่อให้ได้ประสิทธิ์ภาพในการบริการจัดการน้ำส่งน้ำ แก่เกษตรกรใช้เพาะปลูก ณ สถานีโรงสูบน้ำไฟฟ้าบ้านตาล-ป่ารัง เวลา 14.00 น.
วันพุธ ที่ 22 มิถุนายน 2565 นายธวัชชัย นิยมไร่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์ มอบหมาย นายอุระ วิทยารณยุทธ เลขานุการนายกฯ ประชุมชี้แจงจับสลากแบ่งสายการจัดแข่งขันกีฬาฟุตซอล ประจำปี พ.ศ. 2565 ระหว่างวันที่ 4-8 กรกฎาคม 2565
วันพุธ ที่ 22 มิถุนายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์ ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 ณ. ห้องประชุมท้าวสุรนารี องค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์ เวลา 09.30 น.
วันจันทร์ ที่ 20 มิถุนายน 2565 นายธวัชชัย นิยมไร่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์ มอบหมาย นายละมุล เรียบร้อย นางนิตยา คลองโนนสูง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์ พร้อม นายชุมพวง จันทะดวง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์ ข้าราชการ พนักงาน สมาชิกสภาฯ สมาชิกชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลสัมฤทธิ์ ต้อนรับนายวีระพล อติแพทย์ กรรมการผู้จัดการจากบริษัท BIG DOG PRODUCTION CO.,LTD และบริษัท Eccoline NV จากประเทศเบลเยี่ยม พร้อมคณะทีมงานเพื่อถ่ายทำรายการ Asia Express Greece 2022 ณ อนุสรณ์สถานวีรกรรมทุ่งสัมฤทธิ์ เวลา 09.00 น.
วันอาทิตย์ ที่ 19 มิถุนายน 2565 นายธวัชชัย นิยมไร่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์ มอบหมาย นางสาวสุภาพรรณ ลิ้มพรวิกุล ผอ.กองการเกษตรองค์การบริหารส่วนสวนตำบลสัมฤทธิ์ ร่วมกับผู้นำชุมชน ทำความสะอาดคลองส่งน้ำ สถานีโรงสูบน้ำไฟฟ้าท่าวังตรง เพื่อให้ได้ประสิทธิ์ภาพในการบริการจัดการน้ำส่งน้ำ แก่เกษตรกรใช้เพาะปลูก ณ สถานีโรงสูบน้ำไฟฟ้าท่าวังตรง เวลา 09.00 น.
วันอาทิตย์ ที่ 19 มิถุนายน 2565 นายธวัชชัย นิยมไร่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์ ร่วมกับผอ.กองการเกษตร ,สมาชิกสภาฯ ,กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน,จิตอาสา และประชาชน ร่วมปลูกหญ้าแฝก บริเวณคลองเรือ บ้านสัมฤทธิ์ หมู่ที่ 1 ตาม"โครงการปลูกหญ้าแฝกตามแนวพระราชดำริ" เพื่อช่วยการป้องกันการพังทลายของหน้าดิน รักษาความชุ่มชื้นในดิน เก็บกักตะกอนดินและสารพิษต่าง ๆ ไม่ให้ไหลลงในน้ำ เพื่อเป็นการอนุรักษ์ดินและน้ำ ตลอดจนการฟื้นฟูดินสมบูรณ์ขึ้น ณ คลองเรือบ้านสัมฤทธิ์ หมู่ที่ 1 เวลา 07.00 น.

 ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 [14] 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ต่อไป
สาส์นจากผู้บริหาร

นายธวัชชัย นิยมไร่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์
ร้องเรียนการทุจริต
Social Network
E-service
ปฏิทินกิจกรรม
ธันวาคม 2566
อา พฤ
26 27 28 29 30 12
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
วันที่ 1 ธันวาคม 2566
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 5 คน
หมายเลข IP 44.212.96.86
คุณเข้าชมลำดับที่ 2,138,006

แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
เว็บไซต์บริการ
กฎหมายน่ารู้
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
แบบสอบถาม
งานตรวจสอบภายใน
งานสภา
กองสวัสดิการสังคม
มาตราการความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น
สถานที่ท่องเที่ยว

สถานที่ท่องเที่ยว
สถานที่ท่องเที่ยว
สินค้า OTOP และภูมิปัญญาท้องถิ่น
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์
199 ม.3 ต.สัมฤทธิ์ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา
Tel : 044482901   Fax : 044482901 ต่อ15
Email : samrit.pm9999@gmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.