ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์

สายตรงผู้บริหาร
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
โครงสร้างการบริหาร
งบประมาณ อบต.
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
การดำเนินงาน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
งานบริหารบุคคล
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ระบบฐานข้อมูล อบต.  หน้าแรก     ภาพกิจกรรม 

ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม  
วันพฤหัสบดี ที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ นายธวัชชัย นิยมไร่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรม "โครงการอบรมการดูแลผู้พิการและผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๖๕ " ดำเนินการจัดโดย กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์ ณ ห้องท้าวสุรนารีองค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.
  วันพุธ ที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๕ นายธวัชชัย นิยมไร่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรม "โครงการส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรม คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ประจำปี ๒๕๖๕ " ดำเนินการจัดโดยสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์ ณ ห้องท้าวสุรนารีองค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.
วันจันทร์ ที่ 18 กรกฎาคม 2565 นายธวัชชัย นิยมไร่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน องค์การบริหารส่วนตำบลฯ พร้อมนายชุมพวง จันทะดวง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลฯ ร่วมประชุมรับฟังการชี้แจงการบริหารกิจการ ของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) ร่วมกับคณะกรรมการ และสมาชิก โดยนายประมาณ ลี้ไพร เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด ชี้แจงผลการบริหารกิจการงานอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน(อปพร.) ณ ห้องประชุมท้าวสุรนารี องค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์ เวลา 13.00 น.
วันจันทร์ ที่ 4 กรกฏาคม 2565 นายธวัชชัย นิยมไร่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์ มอบหมาย นางนิตยา คลองโนนสูง กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดการแข่งขันฟุตซอลตำบลสัมฤทธิ์ ประจำปี 2565 โดย นายสมบูรณ์ นิยมไร่ สามาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการเเข่งขันฟุตซอลตำบลสัมฤทธิ์ ประจำ 2565 ณ สนามกีฬาหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์ เวลา 17.00 น.
นายธวัชชัย นิยมไร่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล พร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์ ร่วมกันเดินรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก วันที่ 26 มิถุนายน เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่ออนาคตที่สดใสของเด็กและเยาวชน
วันพฤหัสบดี ที่ 23 มิถุนายน 2565 นายธวัชชัย นิยมไร่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์ มอบหมาย นายกฤษณะ วัฒนะชุมพล ผอ.กองช่าง นางภัคพร พงศ์ชาญวิทย์ นักพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่บ้านผู้พิการที่ได้รับงบประมาณการจาก "โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้อยู่ในระยะจำเป็นการฟื้นฟูสมรรถภาพฯ ประจำปี 2565" บ้านนางสาวไสว คอกพิมาย บ้านตลาดเจี๊ยบ หมู่ที่ 15 ซึ่งดำเนินการปรับปรุงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ณ บ้าน ตลาดเจียบ หมู่ที่ 15 เวลา 15.00 น.
วันพฤหัสบดี ที่ 23 มิถุนายน 2565 นายธวัชชัย นิยมไร่ นายกองค์บริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิด กิจกรรมการจัดตั้งเครือข่ายการมีส่วนร่วมเพื่อความมั่นคง ร่วมกับชุดปฎิบัติการกิจการพลเรือน(ขุนอาสา 246) กองพันทหารช่างที่ 202 กรมทหารช่างที่ 2 โดย ร้อยเอกสุทิน หลุ่งเป้า ห้วหน้าชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน (ขุนอาสา 246) ณ ห้องประชุมท้าวสุรนารี องค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์ ตำบลสัมฤทธิ์ อำเภอพิมาย เวลา 09.00 น.
วันพุธ ที่ 22 มิถุนายน 2565 นายธวัชชัย นิยมไร่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์ ลงพื้นที่ให้กำลังใจผู้นำชุมชน และประชาชน ร่วมทำความสะอาดคลองส่งน้ำ สถานีโรงสูบน้ำไฟฟ้าบ้านตาล-ป่ารัง เพื่อให้ได้ประสิทธิ์ภาพในการบริการจัดการน้ำส่งน้ำ แก่เกษตรกรใช้เพาะปลูก ณ สถานีโรงสูบน้ำไฟฟ้าบ้านตาล-ป่ารัง เวลา 14.00 น.
วันพุธ ที่ 22 มิถุนายน 2565 นายธวัชชัย นิยมไร่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์ มอบหมาย นายอุระ วิทยารณยุทธ เลขานุการนายกฯ ประชุมชี้แจงจับสลากแบ่งสายการจัดแข่งขันกีฬาฟุตซอล ประจำปี พ.ศ. 2565 ระหว่างวันที่ 4-8 กรกฎาคม 2565
วันพุธ ที่ 22 มิถุนายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์ ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 ณ. ห้องประชุมท้าวสุรนารี องค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์ เวลา 09.30 น.

 ก่อนหน้า [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ต่อไป
สาส์นจากผู้บริหาร

นายธวัชชัย นิยมไร่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์
ร้องเรียนการทุจริต
ปฏิทินกิจกรรม
มกราคม 2566
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
วันที่ 28 มกราคม 2566
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 35.172.230.154
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,815,732

แบบสำรวจความคิดเห็น
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
เว็บไซต์บริการ
กฎหมายน่ารู้
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
แบบสอบถาม
งานตรวจสอบภายใน
งานสภา
มาตราการความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น
รวมลิงค์ต่างๆ
สถานที่ท่องเที่ยว

สถานที่ท่องเที่ยว
สถานที่ท่องเที่ยว
สินค้า OTOP
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์
199 ม.3 ต.สัมฤทธิ์ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา
Tel : 044482901   Fax : 044482901 ต่อ15
Email : samritwork@gmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.