สายตรงผู้บริหาร
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
โครงสร้างการบริหาร
งบประมาณ อบต.
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
การดำเนินงาน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
งานบริหารบุคคล
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ระบบฐานข้อมูล อบต.  หน้าแรก     ภาพกิจกรรม 

ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม  
ข้อห้ามและข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการรักษาวินัยข้าราชการ
วันที่ 24 พฤษภาคม 2654 ว่าที่ร้อยตรีศิริโชค นิยมไร่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์ พร้อมคณะต้อนรับ นายสมบูรณ์ นิยมไร่ สมาชิกสภาฯจังหวัดนครราชสีมา ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบเป็นผู้อยู่กลุ่มเสี่ยงสัมผัสกับผู้ติดเชื้อโควิด-19 และได้ทำการกักตัวจนครบกำหนด รวม 41 ราย ณ วัดสัมฤทธิ์ตะวันตก ตำบลสัมฤทธิ์          
วันที่ 3- 5 มีนาคม 2563 องค์การบริหารส่วรตำบลสัมฤทธิ์ โดยว่าที่ร้อยตรีศิริโชค นิยมไร่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์ ร่วมกับ จังหวัดนครราชสีมา อำเภอพิมาย คณะกรรมการอนุสรณ์สถานวีรกรรมทุ่งสัมฤทธิ์ จัดงานสดุดีวีรกรรมทุ่งสัมฤทธฺ์ ประจำปี 2563 2 มีนาคม 2563 - พิํธี "สวดนพเคราะห์ เสริมบารมี บุญหนุนชีวิตให้ยืนยาว" 3 มีนาคม 2563 - พิธีทำบุญตักบาตร ข้าวสุก ข้าวสารอาหารแห้ง โดย ว่าที่ร้อยตรีศิริโชค นิยมไร่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานในพิธี - พิธีเชิญสไบ เทียบบายศรี สักการะท้าวสุรนารีและนางสาวบุญเหลือ - พิธีเปิดงาน "สดุดีวีรกรรมทุ่งสัมฤทธิ์ ประจำปี 2563" โดย ดร.อธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมาตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม - การแข่งขันผัดหมี่ ส้มตำ ประกวดกองเชียร์ - ชมเพลงโคราชคณะทองม้วน ท่ากระสังข์ 4 มีนาคม 2563 - พิธีบวงสรวงสักการะดวงวิญญาณท้าวสุรนารี นางสาวบุญเหลือ และวีรชนทุ่งสัมฤทธิ์ โดยนายเลิศพันธ์ สินบรรเลงเสนาะ นายอำเภอพิมาย ประธานในพิธี -พิธีเปิดงาน"สดุดีวีรกรรมทุางสัมฤทธิ์ โดพณ.ท่านกร ทัพพะรังษี อดีตรองนายยกรัฐมนตรี ประธานในพิธี - พิธีรำบวงสรวงสดุดีวีรกรรมทุ่งสัมฤทธิ์ - ชมรำวงย้อนยุค วงดนตรีบุษบา วาไรตี้ -เพลงโคราชคณะน้องกานต์ บ้านแท่น 5 มีนาคม 2563 - ชมการแสดงชมรมรักสุขภาพ -ชมการแสดงของวงดนตรี วงมหาหิงค์ -ชมเพลงโคราชคณะสำลีไพร
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์ โดยว่าที่ร้อยตรีศิริโชค นิยมไร่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์และดำรงตำแหน่งประธานศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พร้อมข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ฝ่ายงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อาสาสมัคร อปพร. ร่วมต้อนรับ นายสมบัติ ไตรศักดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์ ปภ.เขต 5 นครราชสีมาประธานคณะกรรมการ และคณะกรรมการคัดเลือกศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ดีเด่น ประจำปี 2563 เพื่อรับฟังการบรรยายการดำเนินกิจกรรมด้านต่างๆของศูนย์ อปพร.ตำบลสัมฤทธิ์ และร่ามชมการซ้อมแผนภัยแผ่นดินไหวอาคารถล่ม ณ.องค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์ เวลา 09.00 น.
วันที่ 17 มกราคม 2563 นางสาวลักขณา สีหะมาตร ปลัดอำเภอพิมาย(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ) ปฎิบัติราชการแทนนายอำเภอพิมาย ประธานเปิดกิจกรรม " จิตอาสาเราทำความดี เพื่อชาติ ศาสตน์ กษัตริย์ " โดย ว่าที่ร้อยตรีศิริโชค นิยมไร่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์ พร้อม ข้าราชการ พนักงาน หัวหน้าส่วนราชการ จิตอาสาตำบลสัมฤททธิ์ จำนวน 400 คน เข้าร่วมกิจกรรม และฝ่ายงานป้องกัยภัยฯ ได้นำรถน้ำอเนกประสงค์ พร้อมรถกระเช้า เข้าร่วมกิจกรรมในการฉีดล้างทำความสะอาดและรดน้ำต้นไม้ ตัดแต่งกิ่งไม้และเปลี่ยนธง ตลอดเส้นทาง ถนนมิตภาพถึงอนุสรณ์สถาน ณ อนุสรณ์สถานวีรกรรมทุ่งสัมฤทธิ์-ถนนมิตรภาพ เวลา 09.30 น.
วันที่ 2 มกราคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์ โดยว่าที่ร้อยตรีศิริโชค นิยมไร่ นายกองค์บริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์ และดำรงค์ตำแหน่งผู้อำนวยศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ให้เกียรติเป็นประธานฝ่านฆารวาส ในการทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อเป็นกองทุนสวัสดีการกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และการทำบุญศูนย์ อปพร.ประจำปี 2563 ได้รับเมตตาจาก พระครูวรดิตถ์ธรรมนัน ธัมมานันโท เจ้าอาวาสวัดบ้านท่าแดง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ณ ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)องค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์ เวลา 09.00 น.
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 ว่าที่ร้อยตรีศิริโชค นิยมไร่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์ เป็นประธานในพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 เพื่อมอบให้กับประชาชนทุกครัวเรือน โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์ เพื่อให้ประชาชนได้น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ และเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ตลอดจนเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีที่พสกนิกรมีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย ณ ห้องประชุมท้าวสุรนารี องค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์   เวลา 09.00 น.
วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 ว่าที่ร้อยตรีศิริโชค นิยมไร่ นายกองค์การบริหารส่วรตำบลสัมฤทธิ์ ข้ารราชการ พนักงาน ลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์ ดำเนินโครงการจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ" โดย นายเลิศพันธื สินบรรเลงเสนาะ นายอำเภอพิมาย ประธานในพิธีเปิด ถวายความเคารพพระฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณอนุสรณ์สถานวีรกรรมทุ่งสัมฤทธิ์ ปลูกต้นรวงผึ้งและต้นทองอุไร กำจัดผักตบชวา ทีสีปรับปรุงอนุสรณ์สถานฯ ณ อนุสรณ์สถานวีรกรรมทุ่งสัมฤทธิ์ เวลา 08.30 น.
วันที่ 28 มีนาคม 2562 ถึง 2 เมษายน 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์ โดยว่าที่ร้อยตรีศิริโชค นิยมไร่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์ ให้เกียติเป็นประธานเปิด-ปิดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ครั้งที่ 19   ณ.สนามโรงเรียนบ้านท่าแดง ร่วมกับข้าราชการ พนักงาน ส่วนกองการศึกษา และวัฒนธรรม  ผู้นำชุมชน ทั้ง 15 หมู่บ้าน ได้ร่วมส่งนักกีฬาเข้าทำการแข่งขัน

 ก่อนหน้า 1 2 3 [4] 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ต่อไป
สาส์นจากผู้บริหาร

นายธวัชชัย นิยมไร่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์
ร้องเรียนการทุจริต
ปฏิทินกิจกรรม
ตุลาคม 2565
อา พฤ
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 67 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
วันที่ 6 ตุลาคม 2565
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 44.201.95.84
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,754,315

แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
เว็บไซต์บริการ
กฎหมายน่ารู้
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
แบบสอบถาม
งานตรวจสอบภายใน
งานสภา
มาตราการความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น
รวมลิงค์ต่างๆ
สถานที่ท่องเที่ยว

สถานที่ท่องเที่ยว
สถานที่ท่องเที่ยว
สินค้า OTOP
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์
199 ม.3 ต.สัมฤทธิ์ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา
Tel : 044482901   Fax : 044482901 ต่อ15
Email : samritwork@gmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved. 

ankara escort çankaya escort çankaya escort escort ankara çankaya escort escort bayan çankaya istanbul rus escort eryaman escort kızılay escort ankara escort kızılay escort istanbul escort ankara escort ankara grup escort ankara olgun escort çankaya escort çayyolu escort cebeci escort dikmen escort eryaman escort etlik escort gaziosmanpaşa escort keçiören escort kızılay escort sincan escort turan güneş escort ankara escort ankara rus escort ankara escort çankaya escort çayyolu escort dikmen escort eryaman escort gaziosmanpaşa escort incek escort ankara olgun escort kızılay escort keçiören escort cebeci escort ankara rus escort escort çankaya ankara escort bayan istanbul rus Escort ataşehir Escort beylikdüzü Escort Ankara Escort Ankara genç Escort Ankara masöz Ankara rus Escort Ankara ucuz Escort Ankara vip Escort çankaya Escort keçiören Escort kızılay Escort sınırsız Escort sıhhiye Escort eryaman Escort dikmen Escort malatya Escort kuşadası Escort gaziantep Escort izmir Escort antalya Escort Gaziantep Escort Shell Download