ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์

สายตรงผู้บริหาร
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
โครงสร้างการบริหาร
งานการเงิน
งบประมาณ อบต.
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
การดำเนินงาน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
งานบริหารบุคคล
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ระบบฐานข้อมูล อบต.


  หน้าแรก     45 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
45 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
45 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
     มาตารฐานทั่วไปเกี่ยวกับสิทธิอุธรณ์/ระเบียบ/ หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือน/หหลักเกณฑ์การับผลประโยชน์อื่นเปิดอ่าน
     หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการประเมิณผลงานละการประเมิณผลการปฎิบัติงานเปิดอ่าน
     หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของอบต.เปิดอ่าน
     มาตรฐานทั่วและหลักเกณฑ์การสรรหาเปิดอ่าน
     หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการคัดเลือกตำแหน่งเปิดอ่าน
     หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงาน (แก้ไขพิ่มเติม)เปิดอ่าน
     หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกเปิดอ่าน
     มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกเปิดอ่าน
     ประกาศหลักเกณฑ์การสรรหาและการคัดเลือกบุคคลเปิดอ่าน
     การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัฐกำลังใจ2565-04-25เปิดอ่าน
     การประเมิณผลการปฏิบัตงานบุคลากร2565-04-25เปิดอ่าน
     การพัฒนาบุคลากร2565-04-25เปิดอ่าน
     การบรรรจุและแต่งตั้งบุคลากร2565-04-25เปิดอ่าน
     การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร2565-04-25เปิดอ่าน
สาส์นจากผู้บริหาร

นายธวัชชัย นิยมไร่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์
ร้องเรียนการทุจริต
Social Network
E-service
ปฏิทินกิจกรรม
พฤศจิกายน 2566
อา พฤ
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 301 2
3 4 5 6 7 8 9
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 3 คน
หมายเลข IP 35.172.165.64
คุณเข้าชมลำดับที่ 2,136,129

แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
เว็บไซต์บริการ
กฎหมายน่ารู้
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
แบบสอบถาม
งานตรวจสอบภายใน
งานสภา
กองสวัสดิการสังคม
มาตราการความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น
สถานที่ท่องเที่ยว

สถานที่ท่องเที่ยว
สถานที่ท่องเที่ยว
สินค้า OTOP และภูมิปัญญาท้องถิ่น
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์
199 ม.3 ต.สัมฤทธิ์ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา
Tel : 044482901   Fax : 044482901 ต่อ15
Email : samrit.pm9999@gmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.