ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์

สายตรงผู้บริหาร
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
โครงสร้างการบริหาร
งานการเงิน
งบประมาณ อบต.
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
การดำเนินงาน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
งานบริหารบุคคล
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ระบบฐานข้อมูล อบต.


  หน้าแรก     22 ส่วนการศึกษา ศาสนาฯ 

22 ส่วนการศึกษา ศาสนาฯ
22 ส่วนการศึกษา ศาสนาฯ  


นางสาวอริสรา ทบประดิษฐ
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม


นายธวัชชัย ดาราวรรณรัตน์
นักวิชาการศึกษา


นายนฤนาถ นาคดิลก
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา


นางสุขกมล อนุรักษ์โกศล
ครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านสัมฤทธิ์


นางจำเรียง ขีดกลาง
แม่บ้านศพด.


นางสาวอัจฉรา เหล็กกนก
ผู้ดูแลเด็ก


นางพรนิภา ชอบมิตร
ครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านสัมฤทธิ์


นางสาวพัณนิดา ดีนา
ผู้ดูแลเด็ก


นางชิ้น คลองโนนสูง
แม่บ้านศพด.


นางวันเพ็ญ เหล็กกระหนก
ครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านซึม


นางสมพิศ สวงรัมย์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก


นางวิภารัตน์ นาสังข์
ครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านท่าแดง


นางพรทิพย์ ขานกระโทก
ครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านคล้า


นางสาววิชุดา เพรียรเพ็ชร
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก


นางธนาวดี ปลื้มจิต
ครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านหัวทำนบ


นางสุนทร จิตพิมาย
แม่บ้านศพด.
สาส์นจากผู้บริหาร

นายธวัชชัย นิยมไร่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์
ร้องเรียนการทุจริต
Social Network
E-service
ปฏิทินกิจกรรม
พฤศจิกายน 2566
อา พฤ
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 301 2
3 4 5 6 7 8 9
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 3 คน
หมายเลข IP 35.172.165.64
คุณเข้าชมลำดับที่ 2,136,321

แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
เว็บไซต์บริการ
กฎหมายน่ารู้
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
แบบสอบถาม
งานตรวจสอบภายใน
งานสภา
กองสวัสดิการสังคม
มาตราการความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น
สถานที่ท่องเที่ยว

สถานที่ท่องเที่ยว
สถานที่ท่องเที่ยว
สินค้า OTOP และภูมิปัญญาท้องถิ่น
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์
199 ม.3 ต.สัมฤทธิ์ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา
Tel : 044482901   Fax : 044482901 ต่อ15
Email : samrit.pm9999@gmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.