ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์

สายตรงผู้บริหาร
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
โครงสร้างการบริหาร
งานการเงิน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
การดำเนินงาน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
งานบริหารบุคคล
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ระบบฐานข้อมูล อบต.


  หน้าแรก     5 การบริการขั้นพื้นฐาน 

5 การบริการขั้นพื้นฐาน
5 การบริการขั้นพื้นฐาน  

การบริการขั้นพื้นฐาน

            การคมนาคม (แสดงจำนวนและสภาพทางคมนาคมทางบก)
                        - ถนนลาดยาง                            3          สาย
                        - ถนนลาดยางแอสฟัสต์                2          สาย
                        - ถนนคอนกรีต                           31         สาย
                        - ถนนหินคลุก                             15         สาย
                        - ถนนลูกรัง                                11         สาย
                        - ถนนดินบดทับ               16         สาย
                        สภาพของปัญหาถนนดิน ถนนลูกรัง ถนนหินคลุก ชำรุดเสียหายช่วงฤดูฝนเป็นหลุมเป็นบ่อทำให้การเดินทางสัญจรของราษฎรไม่สะดวก
 
            การโทรคมนาคม
                        - ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลขสาขาย่อย                      1          แห่ง
                        - สถานีโทรคมนาคมอื่น                                         -           แห่ง
 
            การไฟฟ้า (แสดงถึงจำนวนหมู่บ้านที่ไฟฟ้าเข้าถึงและจำนวนประชากรที่ใช้ไฟฟ้า)
                        ตำบลสัมฤทธิ์มีจำนวนประชากร 9,150   คน ชาย 4,491 คน หญิง 4,659 คน จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 2,334 หลัง จำนวนประชากรที่ใช้ไฟฟ้า 2,334 ครัวเรือน รวมทั้งที่ใช้ระบบโซลาร์เซล และมีบางส่วนมีบ้านพักอาศัยแต่ไม่มีเลขที่บ้าน
 
            แหล่งน้ำธรรมชาติ
                        - ลำน้ำ ลำห้วย                            4        สาย
                        - บึง หนอง และอื่น ๆ                 10         แห่ง
 
 
            แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
                        - ฝาย                                       3          แห่ง
                        - บ่อน้ำตื้น                                 5          แห่ง
                        - บ่อโยก                                   1          แห่ง
                        - คลองส่งน้ำคอนกรีต                   3          แห่ง
 
            การชลประทาน
                        1. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์
                        2. สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านสำเร็จ(อบต.)
                        3.  สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านท่าแดง(อบต.)
                        4. สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหัวทำนบ(อบต.)
สาส์นจากผู้บริหาร

นายธวัชชัย นิยมไร่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์
ร้องเรียนการทุจริต
Social Network
E-service
ปฏิทินกิจกรรม
เมษายน 2567
อา พฤ
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 2526 27
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
วันที่ 25 เมษายน 2567
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 3 คน
หมายเลข IP 3.230.143.213
คุณเข้าชมลำดับที่ 2,776,401

แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
เว็บไซต์บริการ
กฎหมายน่ารู้
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
แบบสอบถาม
งานตรวจสอบภายใน
งานสภา
กองสวัสดิการสังคม
มาตราการความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น
สถานที่ท่องเที่ยว

สถานที่ท่องเที่ยว
สถานที่ท่องเที่ยว
สินค้า OTOP และภูมิปัญญาท้องถิ่น
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์
199 ม.3 ต.สัมฤทธิ์ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา
Tel : 044482901   Fax : 044482901 ต่อ15
Email : samrit.pm9999@gmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.